Shinmuso-Hayashizaki-ryū


_–²‘z—э藬 was originated by the father of Imai, —эθr•dM. He thought there must be the reason of victory at the indication to take out the long and short swords when those two are bore. He invoked 100 days at |‰ͺ—э薾_ to discover the reason. And the 100th day he dreamed Šο‰φδݎšŒ•. He invented the root of ‘Ύ“‘Ε and denominated _–²‘z—э藬.

There are ŒόgA‰EgAΆgAŠO•¨AŠO•¨‹–A“ρ•ϋ‹lAŒά‰Σ”V‘Ύ“A”ͺ‰Σ”V‘Ύ“ and others.

For training the feat is winning with the 3ŽΪ3‘’·Œ• against 9‘5•ͺ¬“.

Shinmuso-Hayashizaki-ryū Sōke@Toru Ishizaki

—э藬‹‡@‰Ζ


Profile
November 6,1968Born in Tokyo
April, 1987`Learn Kendo and Ono-ha Ittō-ryū at Waseda University Kendo Club.
2009Learn Ono-ha Ittō-ryū and Shinmuso-Hayashizaki-ryū from 17th Sōke Sasamori Takemi.
May 10, 2017Received the whole certification of Ono-ha Ittō-ryū
October 1, 2017Named as Shinmuso-Hayashizaki-ryū Soke by Sasamori Takemi
I dedicate whole my life to embodying amity and comity (enman ‰~–ž) as conveyed by Sasamori Takemi.
Director of board, Reigakudō
Professor of business administration at Senshu University
Advisor for Kendo Club of Senshu University